Eva Nedomová

Náměstí 13/15, Nový Svit
Velké Meziříčí
59401
603 889 717
eva.darky@seznam.cz

PRONÁJEM STUDIA

MOŽNOSTI PRONÁJMU PROSTOR STUDIA:

1)  Jednorázové nebo pravidelné lekce a cvičení.

      Cena za hodinu:  200,- Kč

2)  Semináře, workshopy, kurzy.

      Cena: dle dohody

3)  Přednášky.

      Cena za hodinu: 300,- Kč

VELIKOST: Studio 45 m2, zázemí 18 m2.

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád - Studia JOGA-VM

1.       Klient Studia JÓGA-VM je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Zakoupením permanentky nebo uhrazením jednotlivého vstupného s ním vyjadřuje plný souhlas. Provozní řád je vyvěšen na recepci studia a zveřejněn na stránkách www.joga-vm.cz.

2.       Lekce jsou provozovány v prostorách Studia JÓGA-VM v areálu Nový Svit (AVISTA TEAM, s.r.o), Náměstí 13/15, Velké Meziříčí, 1.patro staré budovy, dveře č. 12. Požární řád je vypracován pro všechny pronajímané prostory areálu.

3.       Každý klient lekcí jógy je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Na začátku kurzu nebo lekce mě informujte o svých zdravotních potížích (chronické nemoci, cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, štítné žlázy, pohybového aparátu). Během lekce vás pak upozorním na vhodnost cviku k vašemu zdravotnímu stavu, případně na modifikace cvičení. Lekce jsou určeny zdravým osobám. Při  pochybnostech o vhodnosti jógy pro vás, doporučuji konzultaci s vaším lékařem.

4.       Klient se řídí pokyny instruktora, používá vhodné volné oblečení, cvičí naboso na protiskluzové podložce, tzv. jógamatce. Podložku má každý vlastní. Pomůcky na cvičení jógy( bloky, pásky, deky, bolstry aj.) klientům na každé lekci zapůjčím, jsou pravidelně desinfikovány a čištěny.

5.       Úklid prostor studia, ve kterém se jóga praktikuje, se provádí denně mokrou cestou.

6.       Při příchodu na lekci se mohou klienti převléknout v prostorách šatny, která je součástí studia. Sociální zařízení je na stejném podlaží, klíče jsou volně k dispozici na recepci studia. Úklid sociálního zařízení zajišťuje denně pronajímatel..

7.       V případě úrazu nebo náhlé zdravotní indispozice okamžitě informujte instruktora. Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je k dispozici na recepci studia.

8.       Studio je otevřeno minimálně 15 minut před začátkem lekce. Respektujte ostatní  -  choďte na lekce včas, vypněte svůj mobilní telefon.

9.        Rozvrh lekcí včetně případných změn je vyvěšen na stránkách www.joga-vm.cz  a na dveřích studia.

10.      Základní pravidla tohoto provozního řádu platí i pro případné jednorázové lekce v jiných prostorách.

Eva Nedomová

Ve Velkém Meziříčí  23.3.2017