Kde je Studio JOGA-VM


Studio JÓGA-VM najdete v Novém Svitu na náměstí ve Velkém Meziříčí. Nachází se v 1. patře staré budovy (z průjezdu nahoru po schodech nebo výtahem) ve dveřích č. 12.

Ve Studiu kromě lekcí nabízím i tyto doplňky:

TEJPOVÁNÍ (kineziologické tejpování)

Mimo jógy nabízím ve svém studiu (nebo u vás, nebo kdekoliv jinde) kineziologické tejpování - na základě získané licence. Ještě donedávna jen málokdo tušil, co to přesně znamená, když někoho "zatejpujete". Dnes se však už většině lidí při těchto slovech vybaví pohled na televizní přenosy, kde sportovcům při běhu září barevné pásky na nohou. Přitom tejpování jako takové je známé už několik desítek let - nejdříve se používaly fixační tejpovací pásky, které měly podpořit svaly a klouby ve sportovní činnosti. Postupně se však vyvíjely pásky z pružnějšího materiálu, dnes známé jako tejpy. Využití tejpů je skutečně pestré. Od doléčování úrazů či redukování zánětů přes řešení městnání tekutin, jakými mohou být edémy nebo modřiny, korekci vadného držení těla, ošetřování poškození způsobených přetížením, jako je na příklad tenisový loket, až po neuro-reflexivní ovlivňování při bolestech hlavy. Správným používáním technik tejpů tak můžete nejen ulevit svalům od napětí, stabilizovat klouby, podpořit vazy a šlachy, snížit otok či urychlit hojení, ale i zmírnit nebo zcela odstranit bolest. Nebojte se ozvat.
Více zde: https://www.joga-vm.cz/

MOJE ÚČAST NA KURZECH A SEMINÁŘÍCH:

Provozní řád studia

1. Klient Studia JÓGA-VM je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Zakoupením permanentky nebo uhrazením jednotlivého vstupného s ním vyjadřuje plný souhlas. Provozní řád je vyvěšen na recepci studia a zveřejněn na stránkách www.joga-vm.cz.

2. Lekce jsou provozovány v prostorách Studia JÓGA-VM v areálu Nový Svit (AVISTA TEAM, s.r.o), Náměstí 13/15, Velké Meziříčí, 1.patro staré budovy, dveře č. 12. Požární řád je vypracován pro všechny pronajímané prostory areálu.

3. Každý klient lekcí jógy je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Na začátku kurzu nebo lekce mě informujte o svých zdravotních potížích (chronické nemoci, cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, štítné žlázy, pohybového aparátu). Během lekce vás pak upozorním na vhodnost cviku k vašemu zdravotnímu stavu, případně na modifikace cvičení. Lekce jsou určeny zdravým osobám. Při pochybnostech o vhodnosti jógy pro vás, doporučuji konzultaci s vaším lékařem.

4. Klient se řídí pokyny instruktora, používá vhodné volné oblečení, cvičí naboso na protiskluzové podložce, tzv. jógamatce. Podložku má každý vlastní. Pomůcky na cvičení jógy( bloky, pásky, deky, bolstry aj.) klientům na každé lekci zapůjčím, jsou pravidelně desinfikovány a čištěny.

5. Úklid prostor studia, ve kterém se jóga praktikuje, se provádí denně mokrou cestou.

6. Při příchodu na lekci se mohou klienti převléknout v prostorách šatny, která je součástí studia. Sociální zařízení je na stejném podlaží, klíče jsou volně k dispozici na recepci studia. Úklid sociálního zařízení zajišťuje denně pronajímatel..

7. V případě úrazu nebo náhlé zdravotní indispozice okamžitě informujte instruktora. Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je k dispozici na recepci studia.

8. Studio je otevřeno minimálně 15 minut před začátkem lekce. Respektujte ostatní - choďte na lekce včas, vypněte svůj mobilní telefon.

9. Rozvrh lekcí včetně případných změn je vyvěšen na stránkách www.joga-vm.cz a na dveřích studia.

10. Základní pravidla tohoto provozního řádu platí i pro případné jednorázové lekce v jiných prostorách.

Eva Nedomová

Ve Velkém Meziříčí 23.3.2017